تاریخچه شرکت

2020

در سال 2020 ، این شرکت به تدریج ساختاری را ایجاد می کند که در آن شاندونگ سانکسی و شانگهای سانکسی عمدتا در تجارت واردات و صادرات مشغول هستند و یک مدل فروش محصولات شیمیایی را بر اساس شانگهای سانپسپید تشکیل می دهند.

2018

در سال 2018 ، شانگهای سانکسی ، عمدتا برای تجارت صادرات محصول تأسیس شد.

2017

در سال 2017 ، رزین متیل سیلیکون محصول شرکت 12 درصد از بازار داخلی را به خود اختصاص داد.

2015

در سال 2015 ، محصول شرکت رزین متیل سیلیکون 8 درصد از بازار داخلی را به خود اختصاص داد.

2014

در سال 2014 ، Shanghai Sunspeed تأسیس شد و به نمایندگی از Shandong Luxi ، Shandong Dongyue و Jiangxi Xinghuo تبدیل شد و به تدریج سیستم محصول محصولات شیمیایی را بهبود بخشید.

2012

در سال 2012 ، Shandong Sunxi برای تشکیل یک سیستم محصول با تمرکز بر محصولات سیلیکونی تأسیس شد.